TVA alimente – Lista produse

Începând cu 1 iunie 2015, cota redusă de TVA de 9% se aplică asupra bazei de impozitare pentru livrarea următoarelor bunuri:
– alimente, destinate consumului uman şi animal,
– băuturi, cu excepţia băuturilor alcoolice,
– animale vii  din specii domestice
– păsări vii din specii domestice,
– seminţe,
– plante,
– ingrediente utilizate în prepararea alimentelor,
– produse utilizate pentru a completa sau înlocui alimentele.

Prin normele metodologice au fost stabilite codurile NC din anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 2.658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară şi statistică şi Tariful Vamal Comun, astfel cum a fost modificată prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1.101/2014 al Comisiei din 16 octombrie 2014, corespunzătoare acestor bunuri;

Baza de date a CE – TARIC (Integrated Community Tariff) – cuprinde toate codurile NC (Nomenclatura Combinată).

Potrivit pct. (61) din Normele Titlului TVA din Codul Fiscal, astfel cum a fost modifice prin HG 367/2015, cota redusă de taxă de 9% prevăzută la art. 140 alin. (2) lit. g) din Codul fiscal se aplică pentru livrarea următoarelor bunuri:

Textul legal – pct. 6^1 din Normele Codului fiscal Explicația codurilor NC (Nomenclatura Combinată), conform TARIC 01.06.2015
1.      a) animale vii şi păsări vii, din specii domestice, care se încadrează la codurile NC 0101-0105, 0106 14 10, 0106 19 00, 0106 33 00, 0106 39 10, 0106 39 80, 0106 41 00 şi 0106 90 00 destinate consumului alimentar uman sau animal sau destinate producerii de alimente pentru consumul uman sau animal, de materii prime sau ingrediente pentru prepararea alimentelor pentru consumul uman sau animal, inclusiv în cazul în care acestea sunt utilizate pentru reproducţie; – 0102 Animale vii din specia bovine- 0103 Animale vii din specia porcine

– 0104 Animale vii din specia ovine sau caprine

– 0105 Cocoși, găini, rațe, gâște, curcani, curci și bibilici, vii, din specii domestice

– 0106 14 10 Iepuri domestici

– 0106 19 00 Altele

– 0106 33 Struți; emu (Dromaius novaehollandiae)

– 0106 39 10 Porumbei

– 0106 39 80 Păsări – Altele

– 0106 41 Albine

– 0106 90 Altele

2.      b) carne şi organe comestibile care se încadrează la codurile NC 0201–0210; – 0201 Carne de animale din specia bovine, proaspătă sau refrigerată- 0202 Carne de animale din specia bovine, congelată

– 0203 Carne de animale din specia porcine, proaspătă, refrigerată sau congelată

– 0204 Carne de animale din speciile ovine sau caprine, proaspătă, refrigerată sau congelată

– 0205 Carne de cal, de măgar sau de catâr, proaspătă, refrigerată sau congelată

– 0206 Organe comestibile de animale din speciile bovine, porcine, ovine, caprine, de cai, de măgari sau de catâri, proaspete, refrigerate sau congelate

– 0207 Carne și organe comestibile, proaspete, refrigerate sau congelate, de păsări de la poziția 0105

– 0208 Altă carne și organe comestibile, proaspete, refrigerate sau congelate

– 0209 Slănină fără părți slabe, grăsime de porc și de pasăre, netopite și nici altfel extrase, proaspete, refrigerate, congelate, sărate sau în saramură, uscate sau afumate

– 0210 Carne și organe comestibile, sărate sau în saramură, uscate sau afumate; făină și pudră, comestibile, de carne sau de organe

3.      c) peşti şi crustacee, moluşte şi alte nevertebrate acvatice, care se încadrează la codurile NC 0301–0308, cu excepţia peştilor ornamentali vii care se încadrează la codurile NC 0301 11 00 şi 0301 19 00; – 0301 Pești vii, CU EXCEPȚIA:o    0301 11     Pești ornamentali –  –   De apă dulce

o    0301 19     Pești ornamentali –  –   Altele

– 0302 Pește proaspăt sau refrigerat, cu excepția fileului de pește și a cărnii de pește de la poziția 0304

– 0303 Pești congelați, cu excepția fileurilor de pește și a cărnii de pește de la poziția 0304

– 0304 Fileuri de pește și carne de pește (chiar tocată), proaspete, refrigerate sau congelate

– 0305 Pește uscat, sărat sau în saramură; pește afumat, chiar fiert, înainte sau în timpul afumării; făină, pudră și aglomerate sub formă de pelete de pește, proprii alimentației umane

– 0306 Crustacee, atât decorticate, cât și nedecorticate, vii, proaspete, refrigerate, congelate, uscate, sărate sau în saramură; crustacee afumate, atât decorticate, cât și nedecorticate, atât fierte, cât și nefierte înainte sau în timpul afumării; crustacee nedecorticate, fierte în apă sau în aburi, chiar refrigerate, congelate, uscate, sărate sau în saramură; făină, pudră și aglomerate sub formă de pelete de crustacee, adecvate pentru consumul uman

– 0307 Moluște, separate sau nu de cochilie, vii, proaspete, refrigerate, congelate, uscate, sărate sau în saramură; moluște afumate, separate sau nu de cochilie, atât fierte, cât și nefierte înainte sau în timpul afumării; făină, pudră și aglomerate sub formă de pelete de moluște, adecvate pentru consumul uman

– 0308 Nevertebrate acvatice, altele decât crustaceele și moluștele, vii, proaspete, refrigerate, congelate, uscate, sărate sau în saramură; nevertebrate acvatice afumate, altele decât crustaceele și moluștele, atât fierte, cât și nefierte înainte sau în timpul afumării; făină, pudră și aglomerate sub formă de pelete de nevertebrate acvatice, altele decât crustaceele și moluștele, adecvate pentru consumul uman

4.      d) lapte şi produse lactate care se încadrează la codurile NC 0401–0406; – 0401 Lapte și smântână din lapte, neconcentrate, fără adaos de zahăr sau alți îndulcitori  (TN701) (TN084)- 0402 Lapte și smântână din lapte, concentrate sau cu adaos de zahăr sau alți îndulcitori  (TN701) (TN084)

– 0403 Lapte acru, lapte și smântână covăsite, iaurt, chefir și alte sortimente de lapte și smântână fermentate sau acrite, chiar concentrate, sau cu adaos de zahăr sau alți îndulcitori, sau aromatizate, sau cu adaos de fructe sau cacao  (TN084) (TN701)

– 0404 Zer, chiar concentrat sau cu adaos de zahăr sau de alți îndulcitori; produse obținute din compuși naturali ai laptelui, chiar cu adaos de zahăr sau alți îndulcitori, nedenumite și necuprinse în altă parte  (TN701) (TN084)

– 0405 Unt și alte grăsimi care provin din lapte; pastă din lapte pentru tartine  (TN701) (TN084)

– 0406 Brânză și caș  (TN084) (TN701)

5.      e) ouă de păsări care se încadrează la codurile NC 0407–0408, cu excepţia celor care se încadrează la codurile NC 0407 11 00, 0407 19, 0408 11 20, 0408 19 20, 0408 91 20, 0408 99 20; – 0407 Ouă de păsări, în coajă, proaspete, conservate sau fierte,- CU EXCEPȚIA:

– 0407 11 Ouă fecundate pentru incubație –  – De găini din specia Gallus domesticus

– 0407 19 Ouă fecundate pentru incubație –  – Altele

– 0408 Ouă de păsări, fără coajă, și gălbenușuri, proaspete, uscate, fierte în apă sau în abur, turnate în formă, congelate sau altfel conservate, chiar cu adaos de zahăr sau de alți îndulcitori,

– CU EXCEPȚIA:

– 0408 11 20 – Gălbenușuri –  – Uscate –  –  –  Improprii consumului alimentar

– 0408 19 20 – Gălbenușuri –  – Altele –  –  –  Improprii consumului alimentar

– 0408 91 20 – Altele –  – Uscate –  –  – Improprii consumului alimentar

– 0408 99 20 –  Altele  – – Altele –  –  – Improprii consumului alimentar

6.      f) miere naturală care se încadrează la codul NC 04090000; – 0409  Miere naturală
7.      g) alte produse comestibile de origine animală care se încadrează la codurile NC 0410 00 00, 0504 00 00, 0506 90 00, 0507, 0508 00 00, 0511 91, 0511 99; – 0410 Produse comestibile de origine animală, nedenumite și necuprinse în altă parte- 0504 Intestine, vezici și stomacuri de animale, întregi sau bucăți, altele decât cele de pește, proaspete, refrigerate, congelate, sărate sau în saramură, uscate sau afumate

– 0506 90 Oase și coarne brute, degresate, prelucrate sumar (dar nedecupate în forme), tratate cu acid sau degelatinate; pulbere și deșeuri din acestea – Altele

– 0507 Fildeș, carapace de broască țestoasă, fanoane (inclusiv filamentele de fanoane) de balenă sau de alte mamifere marine, coarne, ramuri de coarne de cerb, copite, unghii, gheare și ciocuri, brute sau prelucrate sumar, dar nedecupate în forme; pulbere și deșeuri din aceste materiale

– 0508 Corali și similare, brute sau preparate sumar, dar neprelucrate altfel; cochilii și carapace de moluște, de crustacee sau de echinoderme și oase de sepii, brute sau preparate sumar, dar nedecupate în forme, pulbere și deșeuri din acestea

– 0511 91 Produse de origine animală, nedenumite și necuprinse în altă parte; animale moarte de la capitolele 1 sau 3, improprii alimentației umane –  – Produse din pește sau din crustacee, din moluște sau din alte nevertebrate acvatice; animale moarte de la capitolul 3

– 0511 99 Produse de origine animală, nedenumite și necuprinse în altă parte; animale moarte de la capitolele 1 sau 3, improprii alimentației umane –  – Altele

8.      h) plante vii utilizate ca alimente destinate consumului uman sau animal ori ca materii prime sau ingrediente pentru prepararea alimentelor destinate consumului uman sau animal, care se încadrează la codul NC 0602 90 50; – 0602 90 50 Alte plante vii (inclusiv rădăcinile acestora), butași și altoi; spori de ciuperci – Altele –  –  –  – Alte plante care cresc în aer liber
9.      i) legume, plante, rădăcini şi tuberculi, alimentare, care se încadrează la codurile NC 0701–0714, cu excepţia celor care se încadrează la codurile NC 0701 10 00, 0703 10 11, 0712 90 11, 0713 10 10, 0713 33 10; – 0701 Cartofi, în stare proaspătă sau refrigerată  (TN701),- cu exceptia: 0701 10 – Destinați însămânțării

– 0702 Tomate, în stare proaspătă sau refrigerată  (TN701) (TN084)

– 0703 Ceapă, ceapă eșalotă, usturoi, praz și alte legume aliacee, în stare proaspătă sau refrigerată  (TN701)

– cu exceptia: 0703 10 11 – Ceapă și ceapă eșalotă –  – Ceapă –  –  – Destinată însămânțării

– 0704 Varză, conopidă, varză creață, gulii și produse comestibile similare din genul Brassica, în stare proaspătă sau refrigerată  (TN701) (TN084)

– 0705 Salată verde (Lactuca sativa) și cicoare (Cichorium spp.), în stare proaspătă sau refrigerată  (TN084) (TN701)

– 0706 Morcovi, napi, sfeclă roșie pentru salată, barba-caprei, țelină de rădăcină, ridichi și rădăcinoase comestibile similare, în stare proaspătă sau refrigerată  (TN084) (TN701)

– 0707 Castraveți și cornișon, în stare proaspătă sau refrigerată  (TN084) (TN701)

– 0708 Legume păstăi, curățate sau nu de păstăi, în stare proaspătă sau refrigerată  (TN701) (TN084)

– 0709 Alte legume, în stare proaspătă sau refrigerată  (TN701)

– 0710 Legume, nefierte sau fierte în apă sau în abur, congelate  (TN701) (TN084)

– 0711 Legume conservate provizoriu (de exemplu cu gaz sulfuros, în saramură, în apă sulfuroasă sau în alte soluții care asigură provizoriu conservarea lor), dar improprii consumului alimentar în această stare  (TN701) (TN084)

– 0712 Legume uscate, chiar tăiate felii sau bucăți sau chiar sfărâmate sau pulverizate, dar nepreparate altfel  (TN701)

– cu exceptia: 0712 90 11 – Alte legume; amestecuri de legume –  – Porumb dulce (Zea mays var. saccharata) –  –  – Hibrizi destinați însămânțărilor  (NC017)

– 0713 Legume păstăi uscate, curățate de păstăi, chiar decorticate sau sfărâmate  (TN701)

– cu exceptia: 0713 10 10 – Mazăre (Pisum sativum) –  – Destinată însămânțării, 0713 33 10 –  – Fasole albă (Phaseolus vulgaris) –  –  – Destinată însămânțării

– 0714 Rădăcini de manioc, de arorut sau de salep, topinamburi, batate și rădăcini și tuberculi similari, cu conținut ridicat de fecule sau inulină, proaspete, refrigerate, congelate sau uscate, chiar tăiate în bucăți sau aglomerate sub formă de pelete; miez de sagotier

10.    j) fructe comestibile, coji de citrice sau de pepeni, care se încadrează la codurile NC 0801–0814 00 00; – 0801 Nuci de cocos, nuci de Brazilia și nuci de cajou, proaspete sau uscate, chiar decojite sau fără pieliță  (TN084) (TN701)- 0802 Alte fructe cu coajă, proaspete sau uscate, chiar decojite sau fără pieliță  (TN701) (TN084)

– 0803 Banane, inclusiv din specia Musa paradisiaca („plantains”), proaspete sau uscate  (TN084) (TN701)

– 0804 Curmale, smochine, ananas, avocado, guave, mango și mangustan, proaspete sau uscate  (TN084) (TN701)

– 0805 Citrice, proaspete sau uscate  (TN084) (TN701)

– 0806 Struguri, proaspeți sau uscați  (TN084) (TN701)

– 0807 Pepeni (inclusiv pepeni verzi) și papaia, proaspeți  (TN701) (TN084)

– 0808 Mere, pere și gutui, proaspete  (TN084) (TN701)

– 0809 Caise, cireșe, vișine, piersici (inclusiv piersici fără puf și nectarine), prune și porumbe, proaspete  (TN084) (TN701)

– 0810 Alte fructe, proaspete  (TN701) (TN084)

– 0811 Fructe, fierte sau nu în apă sau în abur, congelate, chiar cu adaos de zahăr sau alți îndulcitori  (TN084) (TN701)

– 0812 Fructe conservate provizoriu (de exemplu cu ajutorul gazului sulfuros, în saramură, în apă sulfurată sau prin adăugare de alte substanțe care asigură provizoriu conservarea lor), dar improprii alimentației în această stare  (TN701) (TN084)

– 0813 Fructe uscate, altele decât cele de la pozițiile 0801-0806; amestecuri de fructe uscate sau de fructe cu coajă de la acest capitol  (TN084) (TN701)

– 0814 Coji de citrice sau de pepeni (inclusiv pepeni verzi), proaspete, congelate, uscate, prezentate în apă sărată, sulfurate sau cu adaos de alte substanțe care asigură provizoriu conservarea lor  (TN701) (TN084)

11.    k) cafea, ceai, maté şi mirodenii, care se încadrează la codurile NC 0901–0910; – 0901 Cafea, chiar prăjită sau decafeinizată; coji și pelicule de cafea; înlocuitori de cafea care conțin cafea, indiferent de proporțiile amestecului  (TN084) (TN701)- 0902 Ceai, chiar aromatizat  (TN701)

– 0903 Maté  (TN701)

– 0904 Piper (din genul Piper); ardei din genul Capsicum sau din genul Pimenta, uscat sau sfărâmat sau măcinat  (TN701) (TN084)

– 0905 Vanilie  (TN701) (TN084)

– 0906 Scorțișoară și flori de scorțișoară  (TN701) (TN084)

– 0907 Cuișoare (fructe întregi, cuișoare și codițe)  (TN084) (TN701)

– 0908 Nucșoară, mirodenie din coaja uscată a nucșoarei și cardamom  (TN701) (TN084)

– 0909 Semințe de anason, de badian, de fenicul, de coriandru, de chimen, de chimion; bace de ienupăr  (TN084) (TN701)

– 0910 Ghimbir, șofran, curcumă, cimbru, frunze de dafin, curry și alte mirodenii

12.    l) cereale care se încadrează la codurile NC 1001–1008, cu excepţia celor destinate însămânţării care se încadrează la codurile NC 1001 11 00, 1001 91, 1002 10 00, 1003 10 00, 1004 10 00, 1005 10, 1006 10 10, 1007 10 şi 1008 21 00; – 1001 Grâu și meslin  (TN701)- 1002 Secară  (TN701)

– 1003 Orz  (TN701)

– 1004 Ovăz  (TN701)

– 1005 Porumb  (TN701)

– 1006 Orez  (TN701)

– 1007 Sorg boabe  (TN701)

– 1008 Hrișcă, mei, semințe de iarba-cănărașului (Phalaris canariensis); alte cereal

– Cu excepția celor celor destinate însămânţării

13.    m) produse ale industriei morăritului, malţ, amidon şi fecule, inulină, gluten de grâu, care se încadrează la codurile NC 1101 00–1109 00 00, cu excepţia celor care se încadrează la codul NC 1106 20 10; – 1101 Făină de grâu sau de meslin  (TN084) (TN701)- 1102 Făină de cereale, alta decât de grâu sau de meslin  (TN701) (TN084)

– 1103 Crupe, griș și aglomerate sub formă de pelete, din cereale  (TN084) (TN701)

– 1104 Boabe de cereale altfel prelucrate (de exemplu decojite, presate, sub formă de fulgi, lustruite, tăiate sau zdrobite), cu excepția orezului de la poziția 1006; germeni de cereale, întregi, presați, sub formă de fulgi sau zdrobiți  (TN084) (TN701)

– 1105 Făină, griș, pudră, fulgi, granule și aglomerate sub formă de pelete, din cartofi  (TN084) (TN701)

– 1106 Făină, griș și pudră din legume păstăi uscate, de la poziția 0713, din sago sau din rădăcini sau tuberculi de la poziția 0714 și din produsele de la capitolul 8  (TN701) (TN084)

– cu excepția: 1106 20 10 Făină, griș și pudră din legume păstăi uscate, de la poziția 0713, din sago sau din rădăcini sau tuberculi de la poziția 0714 și din produsele de la capitolul 8  (TN701) (TN084) – Din sago, sau din rădăcini sau tuberculi de la poziția 0714 –  – Denaturate

– 1107 Malț, chiar prăjit  (TN701) (TN084)

– 1108 Amidon și fecule; inulină  (TN701) (TN084)

– 1109 Gluten de grâu, chiar uscat

14.    n) seminţe şi fructe oleaginoase, seminţe şi fructe diverse, plante industriale sau medicinale, paie şi furaje, care se încadrează la codurile NC 1201–1214, cu excepţia celor care se încadrează la codurile 1201 10 00, 1202 30 00, 1204 00 10, 1205 10 10, 1206 00 10, 1207 21 00, 1207 40 10, 1207 50 10, 1207 91 10, 1207 99 20, 1209 şi 1211; – 1201 Boabe de soia, chiar sfărâmate  (TN701)- cu excepția: 1201 10               – Destinate însămânțării

– 1202 Arahide, neprăjite și nici altfel preparate termic, chiar decorticate sau sfărâmate  (TN701)

– cu excepția: 1202 30 – Destinate însămânțării

– 1203 Copră  (TN084) (TN701)

– 1204 Semințe de in, chiar sfărâmate  (TN701)

– cu excepția: 1204 00 10 – Destinate însămânțării

– 1205 Semințe de rapiță sau de rapiță sălbatică, chiar sfărâmate  (TN701)

– cu excepția: 1205 10 10 –  –      Destinate însămânțării

– 1206 Semințe de floarea-soarelui, chiar sfărâmate  (TN701)

– cu excepția: 1206 00 10 –         Destinate însămânțării

– 1207 Alte semințe și fructe oleaginoase, chiar sfărâmate  (TN701)

– CU EXCEPȚIA:

– 1207 21  –  –           Destinate însămânțării

– 1207 40 10 –  – Destinate însămânțării

– 1207 50 10 –  – Destinate însămânțării

– 1207 91 10 –  –  – Destinate însămânțării

– 1207 99 20 –  –  – Destinate însămânțării

– 1208 Făină și griș din fructe și semințe oleaginoase, altele decât cele de muștar  (TN701) (TN084)

– 1210 Conuri de hamei, proaspete sau uscate, chiar sfărâmate, măcinate sau sub formă de pulbere sau pelete; lupulină  (TN701) (TN084)

– 1212 Roșcove, alge, sfeclă de zahăr și trestie de zahăr, proaspete, refrigerate, congelate sau uscate, chiar pulverizate; sâmburi și miez de sâmburi de fructe și alte produse vegetale (inclusiv rădăcini de cicoare neprăjite din varietatea Cichorium intybus sativum) destinate în principal alimentației umane, nedenumite și necuprinse în altă parte  (TN084) (TN701)

– 1213 Paie și pleavă de cereale brute, chiar tocate, măcinate, presate sau aglomerate sub formă de pelete  (TN701) (TN084)

– 1214 Gulii furajere, sfeclă furajeră, rădăcini furajere, fân, lucernă, trifoi, sparcetă, varză furajeră, lupin, măzăriche și alte produse furajere similare, chiar aglomerate sub formă de pelete

15.    o) grăsimi şi uleiuri de origine animală sau vegetală, produse ale disocierii acestora, grăsimi alimentare prelucrate, care se încadrează la codurile NC 1501–1522 00, cu excepţia celor care se încadrează la codurile NC 1505 00, 1509 10 10; – 1501 Grăsime de porc (inclusiv untură) și grăsime de pasăre, altele decât cele de la pozițiile 0209 sau 1503  (TN084) (TN701)- 1502 Grăsimi de animale din speciile bovine, ovine sau caprine, altele decât cele de la poziția 1503  (TN701) (TN084)

– 1503 Stearină din untură, ulei de untură, oleo-stearină, oleo-margarină și ulei de seu, neemulsionate, neamestecate și nici altfel preparate  (TN701) (TN084)

– 1504 Grăsimi și uleiuri și fracțiunile acestora, de pește sau de mamifere marine, chiar rafinate, dar nemodificate chimic  (TN084) (TN701)

– 1506 Alte grăsimi și uleiuri de origine animală și fracțiunile acestora, chiar rafinate, dar nemodificate chimic  (TN701) (TN084)

– 1507 Ulei de soia și fracțiunile acestuia, chiar rafinate, dar nemodificate chimic  (TN084) (TN701)

– 1508 Ulei de arahide și fracțiunile acestuia, chiar rafinate, dar nemodificate chimic  (TN701) (TN084)

– 1509 Ulei de măsline și fracțiunile acestuia, chiar rafinate, dar nemodificate chimic  (TN084) (TN701)

– CU EXCEPȚIA: 1509 10 10 –  – Ulei de măsline lampant

– 1510 Alte uleiuri și fracțiunile acestora, obținute numai din măsline, chiar rafinate, dar nemodificate chimic și amestecurile acestor uleiuri sau fracțiuni cu uleiuri sau fracțiuni de la poziția 1509  (TN084) (TN701)

– 1511 Ulei de palmier și fracțiunile lui, chiar rafinate, dar nemodificate chimic  (TN701) (TN084)

– 1512 Ulei de semințe de floarea-soarelui, de şofrănaş sau de semințe de bumbac și fracțiunile acestora, chiar rafinate, dar nemodificate chimic  (TN084) (TN701)

– 1513 Ulei de cocos (ulei de copră), de sâmburi de palmier sau de babassu și fracțiunile acestora, chiar rafinate, dar nemodificate chimic  (TN701) (TN084)

– 1514 Uleiuri de rapiță, de rapiță sălbatică sau de muștar și fracțiunile acestora, chiar rafinate, dar nemodificate chimic  (TN701) (TN084)

– 1515 Alte grăsimi și uleiuri fixe (grase) de origine vegetală (inclusiv ulei de jojoba) și fracțiunile acestora, chiar rafinate, dar nemodificate chimic  (TN701)

– 1516 Grăsimi și uleiuri de origine animală sau vegetală și fracțiunile acestora, hidrogenate parțial sau total, interesterificate, reesterificate sau elaidinizate, chiar rafinate, dar nepreparate altfel  (TN701)

– 1517 Margarină; amestecuri sau preparate alimentare din grăsimi sau din uleiuri de origine animală sau vegetală sau din fracțiuni ale diferitelor grăsimi sau uleiuri din prezentul capitol, altele decât grăsimile și uleiurile alimentare și fracțiunile acestora de la poziția 1516  (TN084) (TN701)

– 1518 Grăsimi și uleiuri de origine animală sau vegetală și fracțiunile acestora fierte, oxidate, deshidratate, sulfurate, suflate, polimerizate prin căldură în vacuum sau gaz inert sau altfel modificate chimic, cu excepția celor de la poziția 1516; amestecuri sau preparate nealimentare de grăsimi sau de uleiuri de origine animală sau vegetală sau din fracțiunile diferitelor grăsimi sau uleiuri din prezentul capitol, nedenumite și necuprinse în altă parte  (TN701)

– 1520 Glicerină brută; ape și leșii de glicerină  (TN084) (TN701)

– 1521 Ceară de origine vegetală (alta decât trigliceridele), ceară de albine sau de alte insecte și spermanțet, chiar rafinată sau colorată  (TN701)

– 1522 Degras; reziduuri provenite de la tratarea grăsimilor sau a cerii de origine animală sau vegetală

16.    p) preparate din carne, din peşte sau din crustacee, din moluşte sau din alte nevertebrate acvatice, care se încadrează la codurile NC 1601 00–1605; – 1601 Cârnați, cârnăciori, salamuri și produse similare, din carne, din organe sau din sânge; preparate alimentare pe baza acestor produse  (TN084) (TN701)- 1602 Alte preparate și conserve din carne, din organe sau din sânge  (TN701) (TN084)

– 1603 Extracte și sucuri de carne, de pești sau de crustacee, de moluște sau de alte nevertebrate acvatice  (TN701) (TN084)

– 1604 Preparate și conserve din pește; caviar și înlocuitorii acestuia preparați din icre de pește  (TN701) (TN084)

– 1605 Crustacee, moluște și alte nevertebrate acvatice, preparate sau conservate

17.    q) zaharuri şi produse zaharoase, care se încadrează la codurile NC 1701–1704; – 1701 Zahăr din trestie sau din sfeclă și zaharoză chimic pură, în stare solidă  (TN701) (TN084)- 1702 Alte zaharuri, inclusiv lactoza, maltoza, glucoza și fructoza (levuloza), chimic pure, în stare solidă; siropuri de zahăr la care nu s-au adăugat aromatizanți sau coloranți; înlocuitori de miere, chiar amestecați cu miere naturală; zaharuri și melase caramelizate  (TN084) (TN701)

– 1703 Melase rezultate din extracția sau rafinarea zahărului  (TN701) (TN084)

– 1704 Produse zaharoase fără cacao (inclusiv ciocolată albă)

18.    r) cacao şi preparate din cacao, care se încadrează la codurile NC 1801 00 00–1806; – 1801 Cacao boabe și spărturi de boabe de cacao, crude sau prăjite  (TN084) (TN701)- 1802 Coji, pelicule (pielițe) și alte resturi, de cacao  (TN084) (TN701)

– 1803 Pastă de cacao, chiar degresată  (TN084) (TN701)

– 1804 Unt, grăsime și ulei de cacao  (TN701) (TN084)

– 1805 Pudră de cacao, fără adaos de zahăr sau alți îndulcitori  (TN701) (TN084)

– 1806 Ciocolată și alte preparate alimentare care conțin cacao  (TN084) (TN701)

19.    s) preparate pe bază de cereale, de făină, de amidon, de fecule sau de lapte, produse de patiserie, care se încadrează la codurile NC 1901–1905; – 1901 Extracte de malț; preparate alimentare din făină, crupe, griș, amidon, fecule sau extracte de malț, care nu conțin cacao sau care conțin cacao într-o proporție de sub 40 % din greutate, calculată pe o bază complet degresată, nedenumite și necuprinse în altă parte; preparate alimentare din produsele de la pozițiile 0401-0404, care nu conțin cacao sau care conțin cacao într-o proporție de sub 5 % din greutate calculată pe o bază complet degresată, nedenumite și necuprinse în altă parte  (TN701) (TN084)- 1902 Paste alimentare chiar fierte sau umplute (cu carne sau cu alte substanțe) sau chiar altfel preparate, cum ar fi spaghete, macaroane, fidea, lasagna, gnochi, ravioli, caneloni; cușcuș, chiar preparat  (TN701) (TN084)

– 1903 Tapioca și înlocuitorii săi preparați din fecule, sub formă de fulgi, granule, boabe mici, criblură sau alte forme similare  (TN701) (TN084)

– 1904 Produse pe bază de cereale obținute prin expandare sau prăjire (de exemplu corn flakes); cereale (altele decât porumbul), sub formă de boabe sau sub formă de fulgi ori de alte grăunțe preparate (cu excepția făinii, crupelor și a grișului), prefierte sau altfel preparate, nedenumite și necuprinse în altă parte  (TN701) (TN084)

– 1905 Produse de brutărie, de patiserie și biscuiți, chiar cu adaos de cacao; ostii, cașete goale de tipul celor utilizate pentru medicamente, vafe cu capac, paste uscate din făină, din amidon sau din fecule în foi și produse similare  (TN084) (TN701)

20.    ş) preparate din legume, din fructe sau din alte părţi de plante, care se încadrează la codurile NC 2001–2009; – 2001 Legume, fructe și alte părți comestibile de plante, preparate sau conservate în oțet sau acid acetic  (TN084) (TN701)- 2002 Tomate preparate sau conservate altfel decât în oțet sau acid acetic  (TN701) (TN084)

– 2003 Ciuperci și trufe, preparate sau conservate altfel decât în oțet sau acid acetic  (TN084) (TN701)

– 2004 Alte legume preparate sau conservate altfel decât în oțet sau acid acetic, congelate, altele decât produsele de la poziția 2006  (TN084) (TN701)

– 2005 Alte legume preparate sau conservate altfel decât în oțet sau acid acetic, necongelate, altele decât produsele de la poziția 2006  (TN701) (TN084)

– 2006 Legume, fructe, coji de fructe și alte părți de plante, confiate (uscate, glasate sau cristalizate)  (TN701) (TN084)

– 2007 Dulcețuri, jeleuri, marmelade, paste și piureuri de fructe, obținute prin fierbere, cu sau fără adaos de zahăr sau de alți îndulcitori  (TN701) (TN084)

– 2008 Fructe și alte părți comestibile de plante, altfel preparate sau conservate, cu sau fără adaos de zahăr sau de alți îndulcitori sau de alcool, nedenumite și necuprinse în altă parte  (TN701) (TN084)

– 2009 Sucuri de fructe (inclusiv mustul de struguri) și sucuri de legume, nefermentate, fără adaos de alcool, cu sau fără adaos de zahăr sau de alți îndulcitori

21.    t) preparate alimentare diverse care se încadrează la codurile NC 2101–2106, cu excepţia preparatelor ce conţin alcool de la codul 2106 90 20; – 2101 Extracte, esențe și concentrate de cafea, de ceai sau de mate și preparate pe bază de aceste produse sau pe bază de cafea, de ceai sau de maté; cicoare prăjită și alți înlocuitori prăjiți de cafea și extractele, esențele și concentratele acestora  (TN701)- 2102 Drojdii (active sau inactive); alte microorganisme monocelulare moarte (cu excepția vaccinurilor de la poziția 3002); praf de copt preparat  (TN084) (TN701)

– 2103 Preparate pentru sosuri și sosuri preparate; condimente și produse de asezonare, amestecate; făină și pudră de muștar și muștar preparat  (TN084) (TN701)

– 2104 Preparate pentru supe, ciorbe sau supe cremă; supe, ciorbe sau supe cremă preparate; preparate alimentare compuse omogenizate  (TN701) (TN084)

– 2105 Înghețate și alte produse similare sub formă de înghețată, comestibile, cu sau fără cacao  (TN084) (TN701)

– 2106 Preparate alimentare nedenumite și necuprinse în altă parte  (TN084) (TN701)

– cu excepția: 2106 90 20  –  – Preparate alcoolice compuse, altele decât cele pe bază de substanțe odorifiante, de tipul celor utilizate pentru fabricarea băuturilor

22.    ţ) băuturi şi oţet, care se încadrează la codurile NC 2201, 2202 şi 2209 00; – 2201 Ape, inclusiv ape minerale naturale sau artificiale și ape gazeificate care nu conțin zahăr sau alți îndulcitori și nici aromatizanți; gheața și zăpada  (TN701) (TN084)- 2202 Ape, inclusiv ape minerale și ape gazeificate, care conțin zahăr sau alți îndulcitori sau aromatizate și alte băuturi nealcoolice, cu excepția sucurilor de fructe sau de legume de la poziția 2009  (TN701) (TN084)

– 2209 Oțet comestibil și înlocuitori de oțet comestibil obținuți din acid acetic  (TN701) (TN084)

23.    u) reziduuri şi deşeuri ale industriei alimentare, alimente preparate pentru animale, care se încadrează la codurile NC 2301–2309; – 2301 Făină, pudră și aglomerate sub formă de pelete din carne, organe, pește sau crustacee, din moluște sau din alte nevertebrate acvatice, improprii alimentației umane; jumări  (TN701)- 2302 Tărâțe, spărturi și alte reziduuri, chiar aglomerate sub formă de pelete, provenite din măcinarea, presarea, cernerea sau din alte procedee de prelucrare a cerealelor sau a leguminoaselor  (TN701) (TN084)

– 2303 Reziduuri rezultate de la fabricarea amidonului și reziduuri similare, pulpa de sfeclă de zahăr, resturi rezultate din prelucrarea trestiei de zahăr și alte deșeuri rezultate de la fabricarea zahărului, depuneri și deșeuri rezultate de la fabricarea berii sau de la distilare, chiar aglomerate sub formă de pelete  (TN701) (TN084)

– 2304 Turte și alte reziduuri solide, chiar măcinate sau aglomerate sub formă de pelete, rezultate din extracția uleiului de soia  (TN701) (TN084)

– 2305 Turte și alte reziduuri solide, chiar măcinate sau aglomerate sub formă de pelete, rezultate din extracția uleiului de arahide  (TN701) (TN084)

– 2306 Turte și alte reziduuri solide, chiar măcinate sau aglomerate sub formă de pelete, rezultate din extracția grăsimilor sau uleiurilor vegetale, altele decât cele de la pozițiile 2304 sau 2305  (TN084) (TN701)

– 2307 Drojdii de vin; tartru brut  (TN701) (TN084)

– 2308 Materiale vegetale și deșeuri vegetale, reziduuri și subproduse vegetale, chiar aglomerate sub formă de pelete, de tipul celor folosite în hrana animalelor, nedenumite și necuprinse în altă parte  (TN701) (TN084)

– 2309 Preparate de tipul celor folosite pentru hrana animalelor  (TN701) (TN084)

24.    v) gume, răşini şi alte seve şi extracte vegetale, care sunt utilizate ca ingrediente pentru prepararea alimentelor destinate consumului uman sau animal, ori pentru a completa sau înlocui alimentele destinate consumului uman sau animal şi care se încadrează la codurile NC 1301 şi 1302, cu excepţia celor care se încadrează la codul NC 1302 11 00; – 1301 Șelac; gume, rășini, gume-rășini și oleorășini (de exemplu balsamuri), naturale  (TN701)- 1302 Seve și extracte vegetale; substanțe pectice, pectinați și pectați; agar-agar și alte mucilagii și agenți de mărire a viscozității, derivate din produse vegetale, chiar modificate  (TN701) (TN084)

– 1301 Șelac; gume, rășini, gume-rășini și oleorășini (de exemplu balsamuri), naturale  (TN701)

– 1302 Seve și extracte vegetale; substanțe pectice, pectinați și pectați; agar-agar și alte mucilagii și agenți de mărire a viscozității, derivate din produse vegetale, chiar modificate  (TN701) (TN084)

– cu exceptia: 1302 11 –  Seve și extracte vegetale –  – Opiu

25.    w) sare care este utilizată ca ingredient pentru prepararea alimentelor destinate consumului uman sau animal ori pentru a completa sau înlocui alimentele destinate consumului uman sau animal şi care se încadrează la codul NC 2501 00; – 2501 Sare (inclusiv sarea de masă și sarea denaturată) și clorura de sodiu pură, chiar sub formă de soluție apoasă sau cu adaos de agenți antiaglomeranți sau agenți care asigură o bună fluiditate; apă de mare  (TN701) (TN702)
26.    x) produse chimice anorganice şi organice care sunt utilizate ca ingrediente pentru prepararea alimentelor destinate consumului uman sau animal ori pentru a completa sau înlocui alimentele destinate consumului uman sau animal şi care se încadrează la codurile NC 2801–2853 şi 2901–2942, cu excepţia codurilor 2805 40, 2815, 2818–2825, 2828, 2834, 2837, 2843–2846, 2849, 2850, 2852, 2853 00 50, 2901–2904, 2905 11–2905 39 95, 2909 11 00–2909 60 şi 2910, – 2801 Fluor, clor, brom și iod  (TN701) (TN702)- 2802 Sulf sublimat sau precipitat; sulf coloidal  (TN701) (TN702)

– 2803 Carbon (negru de fum și alte forme de carbon nedenumite și necuprinse în altă parte)  (TN701) (TN702)

– 2804 Hidrogen, gaze rare și alte nemetale  (TN701) (TN702)

– 2805 Metale alcaline sau alcalino-pământoase; metale din pământuri rare, ytriu și scandiu, chiar amestecate sau aliate între ele; mercur  (TN701) (TN702)

– CU EXCEPȚIA: 2805 40

– 2806 Clorura de hidrogen (acid clorhidric); acid clorosulfuric  (TN701) (TN702)

– 2807 Acid sulfuric; oleum  (TN701) (TN702)

– 2808 Acid nitric (azotic); acizi sulfonitrici  (TN701) (TN702)

– 2809 Pentaoxid de difosfor; acid fosforic; acizi polifosforici, cu compoziție chimică definită sau nu  (TN701) (TN702)

– 2810 Oxizi de bor; acizi borici  (TN701) (TN702)

– 2811 Alți acizi anorganici și alți compuși oxigenați anorganici ai nemetalelor  (TN701) (TN702)

– 2812 Halogenuri și oxihalogenuri de nemetale  (TN701) (TN702)

– 2813 Sulfuri de nemetale; trisulfură de fosfor comercială  (TN701) (TN702)

– 2814 Amoniac, anhidru sau în soluție apoasă  (TN701) (TN702)

– 2816 Hidroxid și peroxid de magneziu; oxizi, hidroxizi și peroxizi de stronțiu sau de bariu  (TN701) (TN702)

– 2817 Oxid de zinc; peroxid de zinc  (TN701) (TN702)

– 2826 Fluoruri; fluorosilicați, fluoroaluminați și alte săruri complexe de fluor  (TN701) (TN702)

– 2827 Cloruri, oxicloruri și hidroxicloruri; bromuri și oxibromuri; ioduri și oxiioduri  (TN701) (TN702)

– 2829 Clorați și perclorați; bromați și perbromați; iodați și periodați  (TN701) (TN702)

– 2830 Sulfuri; polisulfuri, cu compoziție chimică definită sau nu  (TN701) (TN702)

– 2831 Ditioniți și sulfoxilați  (TN701) (TN702)

– 2832 Sulfiți; tiosulfați  (TN701) (TN702)

– 2833 Sulfați; alauni; persulfați  (TN701) (TN702)

– 2835 Fosfinați (hipofosfiți), fosfonați (fosfiți) și fosfați; polifosfați, cu compoziție chimică definită sau nu  (TN701) (TN702)

– 2836 Carbonați; percarbonați; carbonat de amoniu comercial care conține carbamat de amoniu  (TN701) (TN702)

– 2839 Silicați; silicați de metale alcaline comerciali  (TN701) (TN702)

– 2840 Borați; perborați  (TN701) (TN702)

– 2841 Săruri ale oxiacizilor metalici sau permetalici  (TN701) (TN702)

– 2842 Alte săruri ale acizilor sau peracizilor anorganici (inclusiv aluminosilicați cu compoziție chimică definită sau nu), altele decât azidele  (TN701) (TN702)

– 2847 Peroxid de hidrogen (apă oxigenată) chiar solidificat cu uree  (TN701) (TN702)

– 2848 Fosfuri cu compoziție chimică definită sau nu, cu excepția ferofosfurilor  (TN701) (TN702)

– 2853 Alți compuși anorganici (inclusiv apă distilată, apă de conductibilitate și de puritate similară); aer lichid (inclusiv aerul lichid din care au fost eliminate gazele rare); aer comprimat; amalgame, altele decât amalgamele de metale prețioase  (TN701) (TN702)

– CU EXCEPȚIA: 2853 00 50

– 2905 Alcooli aciclici și derivații lor halogenați, sulfonați, nitrați sau nitrozați  (TN701) (TN702)

– CU EXCEPȚIA: 2905 11 – 2905 39 95

– 2906 Alcooli ciclici și derivații lor halogenați, sulfonați, nitrați sau nitrozați  (TN701) (TN702)

– 2907 Fenoli; fenoli-alcooli  (TN701) (TN702)

– 2908 Derivați halogenați, sulfonați, nitrați sau nitrozați ai fenolilor sau ai fenoli-alcoolilor  (TN701) (TN702)

– 2909 Eteri, eteri-alcooli, eteri-fenoli, eteri-alcooli-fenoli, peroxizi ai alcoolilor, peroxizi ai eterilor, peroxizi ai cetonelor (cu compoziție chimică definită sau nu) și derivații lor halogenați, sulfonați, nitrați sau nitrozați  (TN701) (TN702)

– CU EXCEPȚIA: 2905 11–2905 39 95, 2909 11 00–2909 60

– 2911 Acetali și semiacetali, care conțin chiar alte funcții oxigenate, și derivații lor halogenați, sulfonați, nitrați sau nitrozați  (TN701) (TN702)

– 2912 Aldehide, chiar conținând alte funcții oxigenate; polimeri ciclici ai aldehidelor; paraformaldehidă  (TN701) (TN702)

– 2913 Derivați halogenați, sulfonați, nitrați sau nitrozați ai produselor de la poziția 2912  (TN701) (TN702)

– 2914 Cetone și chinone, chiar conținând alte funcții oxigenate, și derivații lor halogenați, sulfonați, nitrați sau nitrozați  (TN701) (TN702)

– 2915 Acizi monocarboxilici aciclici saturați și anhidridele, halogenurile, peroxizii și peroxiacizii lor; derivații lor halogenați, sulfonați, nitrați sau nitrozați  (TN701) (TN702)

– 2916 Acizi monocarboxilici aciclici nesaturați și acizi monocarboxilici ciclici, anhidridele, halogenurile, peroxizii și peroxiacizii lor; derivații lor halogenați, sulfonați, nitrați sau nitrozați  (TN701) (TN702)

– 2917 Acizi policarboxilici, anhidridele, halogenurile, peroxizii și peroxiacizii lor; derivații lor halogenați, sulfonați, nitrați sau nitrozați  (TN701) (TN702)

– 2918 Acizi carboxilici cu funcții oxigenate suplimentare și anhidridele, halogenurile, peroxizii și peroxiacizii lor; derivații lor halogenați, sulfonați, nitrați sau nitrozați  (TN701) (TN702)

– 2919 Esteri fosforici și sărurile lor, inclusiv lactofosfați; derivații lor halogenați, sulfonați, nitrați sau nitrozați  (TN701) (TN702)

– 2920 Esterii altor acizi anorganici ai nemetalelor (cu excepția esterilor acizilor halogenhidrici) și sărurile lor; derivații lor halogenați, sulfonați, nitrați sau nitrozați

– 2921 Compuși cu funcție aminică  (TN701) (TN702)

– 2922 Amino compuși cu funcții oxigenate  (TN701) (TN702)

– 2923 Săruri și hidroxizi de amoniu cuaternari; lecitine și alte fosfoaminolipide, cu compoziție chimică definită sau nu  (TN701) (TN084) (TN702)

– 2924 Compuși cu funcție carboxiamidă; compuși cu funcție amidă ai acidului carbonic  (TN701) (TN702)

– 2925 Compuși cu funcție carboximidă (inclusiv zaharină și sărurile ei) și compuși cu funcție imină  (TN701) (TN702)

– 2926 Compuși cu funcție nitril  (TN701) (TN702)

– 2927 Compuși diazoici, azoici sau azoxici  (TN701) (TN702)

– 2928 Derivați organici ai hidrazinei sau ai hidroxilaminei  (TN701) (TN702)

– 2929 Compuși cu alte funcții azotate  (TN701) (TN702)

– 2930 Tiocompuși organici  (TN701) (TN702)

– 2931 Alți compuși organo-anorganici  (TN701) (TN702)

– 2932 Compuși heterociclici care conțin ca hetero-atom(i) numai oxigen  (TN701) (TN702)

– 2933 Compuși heterociclici cu heteroatom(i) de azot în exclusivitate  (TN701) (TN702)

– 2934 Acizi nucleici și sărurile lor, cu compoziție chimica definită sau nu, alți compuși heterociclici  (TN701) (TN702)

– 2935 Sulfonamide  (TN084) (TN701) (TN702)

– 2936 Provitamine și vitamine, naturale sau obținute prin sinteză (inclusiv concentratele naturale), precum și derivații lor utilizați în principal ca vitamine, amestecați sau nu între ei, chiar în diferite soluții  (TN701) (TN084) (TN702)

– 2937 Hormoni, prostaglandine, tromboxani și leucotriene, naturali sau reproduși prin sinteză; derivații și analogii lor structurali, inclusiv polipeptidele cu catena modificată, utilizați în principal ca hormoni  (TN701) (TN702)

– 2938 Glicozide, naturale sau reproduse prin sinteză, sărurile, eterii, esterii lor și alți derivați  (TN701) (TN702)

– 2939 Alcaloizi vegetali, naturali sau reproduși prin sinteză, sărurile, eterii, esterii lor și alți derivați  (TN701) (TN702)

– 2940 Zaharuri chimic pure, cu excepția zaharozei, a lactozei, a maltozei, a glucozei și a fructozei (levuloză); eteri, acetali și esteri ai zaharurilor și sărurile lor, altele decât produsele de la pozițiile 2937, 2938 și 2939  (TN701) (TN084) (TN702)

– 2941 Antibiotice  (TN701) (TN702)

– 2942 Alți compuși organici  (TN084) (TN701) (TN702)

27.    y) alte bunuri care sunt utilizate ca ingrediente pentru prepararea alimentelor destinate consumului uman sau animal ori pentru a completa sau înlocui alimentele destinate consumului uman sau animal şi care se încadrează la codurile NC 3301, 3302 10, 3501–3505, 3507, 3823, 3824 60, 3824 90 25, 3824 90 55, 3824 90 62, 3824 90 64, 3824 90 80, 3824 90 92–3824 90 96. – 3301 Uleiuri esențiale (deterpenizate sau nu), inclusiv cele așa-zise „concrete” sau „absolute”; rezinoide; oleorășini de extracție; soluții concentrate de uleiuri esențiale în grăsimi, în uleiuri fixe (grase), în ceară sau în substanțe similare, obținute prin extracție din flori sau macerare; subproduse terpenice reziduale de la deterpenizarea uleiurilor esențiale; ape distilate aromatice și soluții apoase ale uleiurilor esențiale  (TN701) (TN084)- 3302 10 Amestecuri de substanțe odoriferante și amestecuri (inclusiv soluțiile alcoolice) pe baza uneia sau mai multor substanțe odoriferante, de tipul celor utilizate ca materii prime pentru industrie; alte preparate pe bază de substanțe odoriferante, de tipul celor utilizate pentru fabricarea băuturilor  (TN701) – De tipul celor utilizate în industria alimentară sau a băuturilor  (TN084)

– 3501 Cazeină, cazeinați și alți derivați ai cazeinei; cleiuri de cazeină  (TN701)

– 3502 Albumine (inclusiv concentratele care conțin două sau mai multe proteine din zer, care conțin proteine din zer peste 80 % din greutatea substanței uscate), albuminați și alți derivați de albumine  (TN084) (TN701)

– 3503 Gelatine (inclusiv cele prezentate în foi de formă pătrată sau dreptunghiulară, chiar prelucrate la suprafață sau colorate) și derivații lor; clei de pește (ihtiocol); alte cleiuri de origine animală, cu excepția cleiurilor de cazeină de la poziția 3501  (TN701)

– 3504 Peptone și derivații lor; alte substanțe proteice și derivații lor, nedenumite și necuprinse în altă parte; pulbere de piele, tratată sau nu cu crom  (TN084) (TN701)

– 3505 Dextrine și alte amidonuri și fecule modificate (de exemplu, amidonuri și fecule pregelatinizate sau esterificate); cleiuri pe bază de amidon sau de fecule, de dextrine sau de alte amidonuri sau fecule modificate  (TN701)

– 3507 Enzime; enzime preparate nedenumite și necuprinse în altă parte  (TN084) (TN701)

– 3823 Acizi grași monocarboxilici industriali; uleiuri acide de rafinare; alcooli grași industriali  (TN084) (TN701)

– 3824 60 Lianți preparați pentru tipare sau miezuri de turnătorie; produse chimice și preparate ale industriei chimice sau ale industriilor conexe (inclusiv cele constând în amestecuri de produse naturale), nedenumite și necuprinse în altă parte  (TN701) (TN702) – Sorbitol, altul decât cel de la subpoziția 2905 44

– 3824 90 25 Lianți preparați pentru tipare sau miezuri de turnătorie; produse chimice și preparate ale industriei chimice sau ale industriilor conexe (inclusiv cele constând în amestecuri de produse naturale), nedenumite și necuprinse în altă parte  (TN701) (TN702) –  Altele-  – Piroligniți (de exemplu de calciu); tartrat de calciu brut; citrat de calciu brut  (TN084)

– 3824 90 55 Lianți preparați pentru tipare sau miezuri de turnătorie; produse chimice și preparate ale industriei chimice sau ale industriilor conexe (inclusiv cele constând în amestecuri de produse naturale), nedenumite și necuprinse în altă parte  (TN701) (TN702) –              Altele-  –  – Amestecuri de mono-, di- și tri- esteri ai glicerinei cu acizi grași (emulsionanți pentru grăsimi)  (TN084)

– 3824 90 62 Lianți preparați pentru tipare sau miezuri de turnătorie; produse chimice și preparate ale industriei chimice sau ale industriilor conexe (inclusiv cele constând în amestecuri de produse naturale), nedenumite și necuprinse în altă parte  (TN701) (TN702) –              Altele-  –  –  – Produse intermediare ale procesului de fabricare a sărurilor monensin

– 3824 90 64 Lianți preparați pentru tipare sau miezuri de turnătorie; produse chimice și preparate ale industriei chimice sau ale industriilor conexe (inclusiv cele constând în amestecuri de produse naturale), nedenumite și necuprinse în altă parte  (TN701) (TN702) –              Altele-  –  –  – Altele

– 3824 90 80 Lianți preparați pentru tipare sau miezuri de turnătorie; produse chimice și preparate ale industriei chimice sau ale industriilor conexe (inclusiv cele constând în amestecuri de produse naturale), nedenumite și necuprinse în altă parte  (TN701) (TN702) –              Altele –  –  –  – Amestecuri de amine derivate de la dimerizarea acizilor grași, cu greutatea moleculară medie de minimum 520, dar maximum 550

– 3824 90 92 Lianți preparați pentru tipare sau miezuri de turnătorie; produse chimice și preparate ale industriei chimice sau ale industriilor conexe (inclusiv cele constând în amestecuri de produse naturale), nedenumite și necuprinse în altă parte  (TN701) (TN702) –  Altele –  –  –  –  – În formă lichidă la 20 °C  (TN084)

– 3824 90 93 Lianți preparați pentru tipare sau miezuri de turnătorie; produse chimice și preparate ale industriei chimice sau ale industriilor conexe (inclusiv cele constând în amestecuri de produse naturale), nedenumite și necuprinse în altă parte  (TN701) (TN702) –  Altele –  –  –  –  –  Altele

– 3824 90 96 Lianți preparați pentru tipare sau miezuri de turnătorie; produse chimice și preparate ale industriei chimice sau ale industriilor conexe (inclusiv cele constând în amestecuri de produse naturale), nedenumite și necuprinse în altă parte  (TN701) (TN702) –  Altele –  –  –  –  Altele  (TN084)

 

Posted in Uncategorized. Bookmark the permalink. RSS feed for this post. Leave a trackback.

Leave a Reply

  • Arhiva

Swedish Greys - a WordPress theme from Nordic Themepark.