Concesiuni

Vom analiza regimul contabil si fiscal al concesiunilor de bunuri si servicii proprietate publica primite in concesiune de catre agentii economici de la autoritatile publice.

Concesionarea reprezinta o operatiune juridica prin intermediul careia o persoana numita concedent transmite unei alte persoane, numita concesionar, dreptul si obligatia de exploatare a unui bun, a unei activitati sau a unui serviciu public, pentru o perioada determinata (cel mult 49 ani), in schimbul unei redevente.

Contabilitatea concesiunilor opereaza inregistrari contabile atat la proprietar � prin prisma amortizarii bunurilor din patrimoniu si a evidentierii veniturilor din redevente, cat si la concesionar � prin prisma reflectarii intrarii in gestiune a concesiunilor ca si imobilizari corporale, plata redeventelor si restituirea bunurilor concesionate.

Din punct de vedere contabil, in functie de clauzele contractului de concesiunie, avem unul din cele doua tratamente pentru recunoasterea concesiunilor primite, astfel:

1. se reflecta ca imobilizari necorporale atunci cand contractul de concesiune stabileste o durata si o valoare determinata pentru concesiune. Amortizarea concesiunii urmeaza a fi inregistrata pe durata de folosire a acesteia, stabilita potrivit contractului.

2. In cazul in care contractul prevede plata unei redevente, si nu o valoare amortizabila, in contabilitatea entitatii care primeste concesiunea se reflecta cheltuiala reprezentind redeventa /chiria, fara recunoasterea unei imobilizari necorporale.

Exemplu:
Un agent economic preia de la primarie, in baza contractului de concesiune, dreptul de a exploata o cladire in valoare de 30.000.000 lei pe o perioada de 10 ani, cu redeventa anuala de 1.000.000 de lei.

La proprietar:
* nu se inregistreaza iesirea bunului din gestiune;
* se inregistreaza redeventa primita:

461 �Debitori diversi� =    706 �Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii� 1.000.000 

* incasarea redeventei:

5121 �Conturi la banci in lei� = 461 �Debitori diversi� 1.000.000

* inregistrararea amortizarii bunului concesionat:

6811 �Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor corporale� = 281 �Amortizari privind imobilizarile corporale�

Regimul fiscal:
Venitul din redevente se face venit la bugetul de stat sau bugetele locale conform OUG 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica.

Cheltuiala cu amortizarea este o cheltuiala deductibila la calculul impozitului pe profit, daca autoritatea publica respectiva este o companie nationala, societate nationala platitoare de impozit pe profit.

La concesionar:
* intrarea imobilizarilor concesionate:

205 �Concesiuni, brevete, licente si alte valori similare� = 167 �Alte imprumuturi si datorii asimilate� 30.000.000

* inregistrarea redeventei:

612 �Cheltuieli cu redevente, locatii de gestiune si chirii� = 462 �Creditori diversi� 1.000.000

* plata redeventei:

462 �Creditori diversi� = 5121 �Conturi la banci in lei� 1.000.000

* nu se amortizeaza la concesionar 

* In urmatorii ani, pana la expirarea contractului de concesiune, inregistrarile contabile de mai sus se repeta. 

* Predarea bunului concesionat:

167 �Alte imprumuturi si datorii asimilate� = 205 �Concesiuni, brevete, licente si alte valori similare� 30.000.000

Din punct de vedere fiscal cheltuiala cu concesiunea este o cheltuiala deductibila la calculul impozitului pe profit, daca concesiunea respectiva este aducatoare de venituri si este efectuata in scopul desfasurarii activitatii.

Investitiile efectuate la imobilizari concesionate se inregistreaza in contabilitatea unitatii patrimoniale care le�a efectuat ca intrari de active si se amortizeaza complet sau partial.

La expirarea contractului de concesiune/inchiriere valoarea investitiilor efectuate la bunurile luate cu acest titlu se scade din contabilitatea unitatii patrimoniale care le�a efectuat si se inregistreaza in contabilitatea unitatii careia i-au fost restituite, cu valoarea lor majorandu-se valoarea de intrare a mijlocului fix si totodata contabilizand amortizarea calculata si inregistrata pana in acel moment de catre concesionar:

Exemplu

Un agent economic care a luat in concesiune o hala industriala in valoare de 10.000.000 lei, si efectueaza lucrari de modernizare. Valoarea investitiei efectuate este de 100.000 lei. Contractul de concesiune este incheiat pe o perioada de 20 de ani, iar investitia este efectuata in anul 5.

 

Agentul economic va amortiza investitia pe perioada ramasa de 15 ani. Contractul de concesiune a fost reziliat inainte de expirarea acestuia � in anul 15.

Amortizarea anuala este de 100.000/15 = 6.667 lei.

* La concesionar – reflectarea efectuarii modernizarii:
– cheltuieli in regie proprie:

%
clasa 60 Cheltuieli privind stocuri
clasa 62 Cheltuieli cu alte servicii executate de terti
clasa 64 Cheltuieli cu personalul� = %
clasa 30 �Stocuri�
clasa 40 �Furnizori si conturi asimilate�
clasa 42, 43 etc � Personal si conturi asimilate� 100.000
231 �Imobilizari corporale in curs� = 722 �Venituri din productia de imobilizari corporale� 100.000 

* receptia lucrarii:

212 �Constructii� = 231 �Imobilizari corporale in curs� 100.000

* amortizare calculata si inregistrata anual:

6811 �Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor corporale� = 2811 �Amortizarea constructiilor� 6.667

Inregistrarea cu amortizarea se va efectua anual pana in anul 15.
Amortizarea inregistrata pana in anul 15 este de 6.667 X10 ani = 66.670 lei.
Valoare ramasa neamortizata = 100.000 lei � 66.670 lei = 33.330 lei.

*  Restituirea bunului concesionat in anul 15:
167 �Alte imprumuturi si datorii asimilate� = 205 �Concesiuni, brevete, licente si alte valori similare� 10.000.000 

* transmiterea odata cu restituirea bunului concesionat a investitiei neamortizate integral:
%
2811 �Amortizarea constructiilor�
6583 �Cheltuieli privind activele cedate� = 212 �Constructii� 100.000
66.670
33.330 

* facturarea valorii de recuperat a investitiei neamortizate de la proprietar:
461 �Debitori diversi� = %
7583 �Venituri din vanzare activelor�
4427 �TVA colectata� 39.663
33.330
6.332

Atentie !
Conform art 24 pct 3 Cod fiscal amortizarea investitiilor efectuate la bunurile luate cu chirie este deductibila fiscal.

Cheltuielile reprezentand valoarea neamortizata a modernizarii sunt recunoscute la calculul profitului impozabil, iar veniturile realizate din cedarea activelor sunt venituri impozabile.

La proprietar:

* preluarea pe baza de proces verbal a investitiei amortizate:

212 �Constructii� = 2811� Amortizarea constructiilor� 66.670 

* preluarea pe baza de proces verbal si factura a investitiei neamortizate:

%
212 �Constructii�
4426 = 404 �Furnizori de imobilizari� 39.663
33.330
6.332

Daca autoritatea publica respectiva nu este platitoare de TVA atunci va inregistra ca imobilizare corporala intreaga valoare a facturii inlusiv tva

Posted in Uncategorized. Bookmark the permalink. RSS feed for this post. Leave a trackback.

Leave a Reply

  • Arhiva

Swedish Greys - a WordPress theme from Nordic Themepark.